Công an tỉnh Gia Lai thông báo phương thức, thủ đoạn và tìm bị hại của Nguyễn Thị Lệ Hằng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 615/TB-VPCQCSĐT về thông báo phương thức, thủ đoạn và tìm bị hại.

Nguồn Báo Gia Lai

Xem Thêm:   Gia Lai: Xử phạt trường hợp đăng tin xúc phạm lực lượng Công an