Giá cà phê hôm nay ngày 21/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 31,900 — Di Linh  Robusta 31,800 — Lâm Hà  Robusta 31,900 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,600 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 19/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 31,900 — Bảo Lộc  Robusta 31,900 — Di Linh  Robusta 31,800 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,500 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 18/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,400 — Bảo Lộc  Robusta 32,400 — Di Linh  Robusta 32,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,000 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 17/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,500 — Bảo Lộc  Robusta 32,500 — Di Linh  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 16/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,500 — Bảo Lộc  Robusta 32,500 — Di Linh  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 15/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,500 — Di Linh  Robusta 32,400 — Lâm Hà  Robusta 32,500 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 14/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 33,300 — Di Linh  Robusta 33,200 — Lâm Hà  Robusta 33,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,900 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 12/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 33,200 — Bảo Lộc  Robusta 33,200 — Di Linh  Robusta 33,100 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,800 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 11/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 33,000 — Bảo Lộc  Robusta 33,000 — Di Linh  Robusta 32,900 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,600 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 10/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,800 — Di Linh  Robusta 32,700 — Lâm Hà  Robusta 32,800 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,300 — Ea...

Mới Nhất