Giá cà phê hôm nay ngày 26/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,000 — Di Linh  Robusta 31,900 — Lâm Hà  Robusta 32,000 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,700 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 25/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 31,800 — Bảo Lộc  Robusta 31,800 — Di Linh  Robusta 31,700 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,500 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 24/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,300 — Di Linh  Robusta 32,200 — Lâm Hà  Robusta 32,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,000 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 23/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,500 — Bảo Lộc  Robusta 32,500 — Di Linh  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,200 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 21/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,500 — Bảo Lộc  Robusta 32,500 — Di Linh  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,200 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 20/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,600 — Di Linh  Robusta 32,500 — Lâm Hà  Robusta 32,600 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,300 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 19/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,900 — Bảo Lộc  Robusta 32,900 — Di Linh  Robusta 32,800 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,700 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 18/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 33,300 — Di Linh  Robusta 33,200 — Lâm Hà  Robusta 33,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,000 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 17/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 33,900 — Bảo Lộc  Robusta 33,900 — Di Linh  Robusta 33,800 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,600 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 16/11/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 33,400 — Di Linh  Robusta 33,300 — Lâm Hà  Robusta 33,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,100 — Ea...

Mới Nhất

Người phụ nữ tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà...

Sau khi tiêm thuốc tại nhà của y tá, người phụ nữ 75 tuổi có biểu hiện bất thường, nghi bị sốc thuốc, sau...