Giá cà phê hôm nay ngày 06/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 34,700 — Di Linh  Robusta 34,600 — Lâm Hà  Robusta 34,700 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 35,800 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 05/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 35,100 — Di Linh  Robusta 35,000 — Lâm Hà  Robusta 35,100 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 36,200 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 03/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 35,200 — Di Linh  Robusta 35,100 — Lâm Hà  Robusta 35,200 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 36,300 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 02/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 35,100 — Di Linh  Robusta 35,000 — Lâm Hà  Robusta 35,100 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 36,200 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 01/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 35,200 — Bảo Lộc  Robusta 35,200 — Di Linh  Robusta 35,100 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 36,300 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 30/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 34,600 — Di Linh  Robusta 34,500 — Lâm Hà  Robusta 34,600 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 35,700 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 29/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 35,300 — Di Linh  Robusta 35,200 — Lâm Hà  Robusta 35,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 36,400 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 28/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 34,800 — Di Linh  Robusta 34,700 — Lâm Hà  Robusta 34,800 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 35,900 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 26/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 34,800 — Di Linh  Robusta 34,700 — Lâm Hà  Robusta 34,800 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 35,900 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 25/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 34,300 — Di Linh  Robusta 34,200 — Lâm Hà  Robusta 34,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 35,400 — Ea...

Mới Nhất