Giá cà phê hôm nay ngày 15/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 31,600 — Di Linh  Robusta 31,500 — Lâm Hà  Robusta 31,600 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,700 —...

Giá cà phê hôm nay ngày 14/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,300 — Di Linh  Robusta 32,200 — Lâm Hà  Robusta 32,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,400 —...

Giá cà phê hôm nay ngày 13/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,600 — Di Linh  Robusta 32,500 — Lâm Hà  Robusta 32,600 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,700 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 12/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 33,000 — Bảo Lộc  Robusta 33,000 — Di Linh  Robusta 32,900 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 11/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,700 — Di Linh  Robusta 32,600 — Lâm Hà  Robusta 32,700 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,800 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 10/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 33,100 — Di Linh  Robusta 33,000 — Lâm Hà  Robusta 33,100 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,200 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 08/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 33,200 — Di Linh  Robusta 33,100 — Lâm Hà  Robusta 33,200 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,300 —...

Giá cà phê hôm nay ngày 07/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 33,400 — Di Linh  Robusta 33,300 — Lâm Hà  Robusta 33,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,500 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 06/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 33,400 — Di Linh  Robusta 33,300 — Lâm Hà  Robusta 33,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 34,400 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 05/05/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,700 — Di Linh  Robusta 32,600 — Lâm Hà  Robusta 32,700 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,700 —...

Mới Nhất