Giá cà phê hôm nay ngày 27/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,400 — Di Linh  Robusta 32,300 — Lâm Hà  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 26/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,500 — Bảo Lộc  Robusta 32,500 — Di Linh  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,200 —...

Giá cà phê hôm nay ngày 25/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,400 — Di Linh  Robusta 32,300 — Lâm Hà  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 24/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 32,400 — Di Linh  Robusta 32,300 — Lâm Hà  Robusta 32,400 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 33,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 23/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 32,000 — Bảo Lộc  Robusta 32,000 — Di Linh  Robusta 31,900 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,700 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 22/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 31,300 — Di Linh  Robusta 31,200 — Lâm Hà  Robusta 31,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,000 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 20/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 31,200 — Bảo Lộc  Robusta 31,200 — Di Linh  Robusta 31,100 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 31,900 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 19/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Lâm Hà  Robusta 31,400 — Bảo Lộc  Robusta 31,400 — Di Linh  Robusta 31,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,100 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 18/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 31,300 — Di Linh  Robusta 31,200 — Lâm Hà  Robusta 31,300 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 32,000 — Ea...

Giá cà phê hôm nay ngày 17/02/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaVNĐ/kg Lâm Đồng   — Bảo Lộc  Robusta 31,100 — Di Linh  Robusta 31,000 — Lâm Hà  Robusta 31,100 Đắk Lắk   — Cư M'gar  Robusta 31,800 — Ea...

Mới Nhất