Giá tiêu hôm nay 11/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) ...

Giá tiêu hôm nay 10/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) ...

Giá tiêu hôm nay 09/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) ...

Giá tiêu hôm nay 08/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) ...

Giá tiêu hôm nay 07/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) ...

Giá tiêu hôm nay 07/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 49,500 Gia Lai   — Chư Sê 48,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 49,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 06/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 49,500 Gia Lai   — Chư Sê 48,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 49,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 04/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 49,500 Gia Lai   — Chư Sê 48,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 49,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 03/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 49,500 Gia Lai   — Chư Sê 48,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 49,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 02/07/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 49,000 Gia Lai   — Chư Sê 48,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 49,000 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Mới Nhất