Giá tiêu hôm nay 06/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,000 Gia Lai   — Chư Sê 72,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,000 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 05/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,500 Gia Lai   — Chư Sê 73,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 03/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,500 Gia Lai   — Chư Sê 73,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 02/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,500 Gia Lai   — Chư Sê 74,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 02/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,500 Gia Lai   — Chư Sê 74,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 01/07/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,500 Gia Lai   — Chư Sê 74,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 30/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,500 Gia Lai   — Chư Sê 74,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 29/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 75,000 Gia Lai   — Chư Sê 74,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 75,000 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 28/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 74,000 Gia Lai   — Chư Sê 73,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 74,000 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 26/06/2021

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 73,500 Gia Lai   — Chư Sê 73,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 73,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Mới Nhất