Giá tiêu hôm nay 21/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 48,000 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 19/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 18/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 17/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 16/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 15/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 14/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 12/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 11/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Giá tiêu hôm nay 10/09/2020

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) Giá thu muaĐơn vị: VNĐ/kg Đắk Lắk   — Ea H'leo 48,500 Gia Lai   — Chư Sê 47,500 Đắk Nông   — Gia Nghĩa 48,500 Bà Rịa - Vũng Tàu   — Giá trung...

Mới Nhất