Tăng mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình

Nghị định 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2020, trong đó quy định về mức xử phạt đối với hành vì ‘ngoại...

Có được ủy quyền công chứng di chúc?

Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di...

Mới Nhất